Coaching

De kernwaarde van coaching is voor mij: jou in de gelegenheid stellen om zelf betekenis te creëren. In mijn coachingspraktijk help ik je om “van binnen naar buiten” te leren. Ik ben bereid om samen met jou op onderzoek te gaan naar wat jou verder brengt. Een mooie metafoor voor de interactie in coaching is deze te zien als een soort dans, die ter plekke door beide dansers wordt uitgevonden.

 

Coaching is een ambacht en het vraagt om een bepaalde innerlijke houding:

  • Aanwezigheid in het hier en nu

Aandacht voor wat zich voor doet in het contact, durven vertragen

 

  • Nederigheid

Innerlijk accepteren dat ik niets in de hand heb en aanvaarden dat er altijd sprake is van onvoorspelbaarheid

 

  • Verbondenheid

In contact zijn met mijzelf, zodat ik in contact kan zijn met de ander

 

  • Discipline

De bereidheid om elke dag opnieuw te werken op één niveau: het beginnersniveau, zodat er ruimte is voor verwondering en onderzoek in plaats van oordeelsvorming

 

  • Belangeloosheid

Ik ben een belangeloze buitenstaander, ik toon betrokkenheid en ik identificeer mij niet met de vraag

 

 

Geïnspireerd door Van den Nieuwenhof en de Weerdt (2007): Didactiek van de liefde: een pleidooi voor diepgaand leren in coaching, training en opleidingen.