Workshops

Regelmatig organiseer ik opstellingen in groepsverband. Deze vinden plaats in de voormalige stal van Hofstede De Meibloem, Dorpsstraat 4 in Kleverskerke. De opstellingen zijn gebaseerd op vragen die door deelnemers worden ingebracht over levensthema’s.

Je zult verwonderd zijn over de ontmoeting met anderen en de verbondenheid die je al na één dag kunt voelen. Bovendien krijg je inzicht in jouw eigen patronen en zicht op mogelijke oplossingsrichtingen.

Familieopstellingen We maken allemaal deel uit van verschillende sociale systemen. De belangrijkste daarvan is je familie. Je gezin van herkomst en de familiegeschiedenis van je ouders is belangrijker dan je denkt. Wanneer je merkt dat je steeds maar weer dezelfde vragen of problemen tegenkomt, kan systemische begeleiding je helpen. Je krijgt meer inzicht in wat je tegenhoudt.

Hoe gaat een familieopstelling in zijn werk?

  • Een begeleider van familieopstellingen werkt meestal met groepen
  • Je brengt een vraag in op identiteitsniveau en kiest uit de groep met wie je de opstelling doet representanten voor je vader, je moeder, broer(s), zus(sen) en eventueel andere belangrijke familieleden. Deze representanten weten niets van jouw gezin van herkomst.
  • Je zet hen fysiek neer in de ruimte, op een plek die volgens jou klopt.
  • Je kiest een representant voor jezelf zodat je kunt kijken naar de dynamiek in jouw familie. Later kun je zelf in de opstelling plaatsnemen, de begeleider kiest daarvoor het geschikte moment
  • De begeleider neemt waar en stelt vragen aan de representanten
  • De representanten vertellen wat zij ervaren op de plek waar ze staan. Zij kunnen soms sterke emoties voelen, zoals boosheid of verdriet
  • De begeleider vraagt de representanten een beweging te maken naar een plek waar zij zich beter voelen
  • Door te kijken naar deze “bewegende foto” en er op een gegeven moment zelf in te stappen krijg je inzicht op wat er op onbewust niveau speelt in jouw familie
  • Dit inzicht helpt je om steeds terugkerende thema’s in jouw leven beter te begrijpen en er stappen in te zetten.

Opstellingen met het verlangen Een andere manier van opstellingenwerk is het opstellen van iemands verlangen. Franz Ruppert heeft deze vorm van opstellingen ontwikkeld. Een cliënt staat vanaf het begin in zijn eigen opstelling. Het verlangen is hetgene wat hij of zij wil bereiken door het doen van een opstelling, de verandering die hij voor zichzelf wenst. De cliënt stelt een representant voor zijn verlangen op en wordt zelf direct uitgenodigd psychisch aan het werk te gaan zodra hij zich opstelt ten opzichte van het verlangen.De begeleider heeft als taak het uitwisselingsproces tussen cliënt en representant te begrijpen en intervenieert nauwelijks in de stroom van gevoelens en inzichten.In zijn verlangen ontmoet een mens zichzelf. Het verlangen laat hem zien waar hij op dat moment in zijn ontwikkeling staat.

 

Jouw investering: 200 euro per dag of 300 euro inclusief een eigen opstelling (exclusief 21% btw). Lunch, koffie, thee, vruchtensap inbegrepen.